Категории

Восьмые Международные научные Довнаровские чтения

минута на чтение

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

РЕЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

проводят Восьмые Международные научные
Довнаровские чтения

Планируемое поле конференции:
I. М.В. ДОЎНАР-ЗАПОЛЬСКІ: ЖЫЦЦЁ, НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА І ДАСЛЕДЧЫЦКІЯ ТРАДЫЦЫІ:
 Жыццё, навуковая і грамадская дзейнасць вучонага: дакументы і факты, падзеі і персаналіі.
 М.В. Доўнар-Запольскі як этнограф, фалькларыст, эканаміст і літаратуразнаўца.
 Теарэтычныя и метадалагiчныя праблемы гуманітарных навук у працах М.В. Доўнар-Запольскага.
 Навуковая спадчына М.В. Доўнар-Запольскага ў кантэксце крыніцазнаўства, этналогіі, гістарыяграфіі, гісторыі эканомікі.

II. РЭЧЫЦКІ РЭГІЁН У ЧАСЕ І ПРАСТОРЫ:
 Археалагічнае даследаванне Рэчыцкай зямлі.
 Гісторыя горада і рэгіёна ад старажытнасці да сучаснасці.
 Культурная спадчына Рэчыцкага регіёна.
«Рэчыцкі радавод»: знакамітыя прадстаўнікі Рэчыцкай зямлі
Эканамічнае і соцыа-культурнае развіццё рэгіёна ў мінулым і сучаснасці.

Время проведения конференции: 29-30 октября 2015 г.
Место проведения конференции – Гомельскі дзяржаўны універсітэn імя Ф. Скарыны вул. Савецкая –104, 246019 Гомель, Рэспубліка Беларусь

.Заяўкі на ўдзел у чытаннях з указаннем тэмы, прозвішча, навуковай ступені, пасады і месца працы аўтара просім дасылаць да 1 верасня 2015 г. па адрасу:
Кафедра ўсеагульнай гісторыі
Гомельскі дзяржаўны універсітэn імя Ф. Скарыны
вул. Савецкая –104, 246019 Гомель, Рэспубліка Беларусь

Тэксты дакладаў і паведамленняў у друкаваным і электронным выглядзе
(Word, Tіmes New Roman, 14, адзін інтэрвал, спасылкі, пазначаныя індэксам, у канцы тэкста) аб’ёмам да 10 старонак перадаюцца ў аргкамітэт пад час канферэнцыі і будуць надрукаваны ў складзе навуковага рэцэнзаванага зборніка.
Аргкамітэт бярэ на сябе права запрашэння ўдзельнікаў чытанняў і адбору артыкулаў для публікацыі.
Харчаванне ўдзельнікаў і выданне матэрыялаў канферэнцыі забяспечваецца аргкамітэтам. Даезд за кошт удзельнікаў ці камандзіруючых арганізацый.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский.

Facebook Vk Ok Twitter Whatsapp

Похожие записи:

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ШУМИЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ проводят научно-практическую конференцию «Шумилинские чтения» Планируемое поле конференции: • Шумилино и округа по археологическим источникам; Время про...
Национальный банк Республики Беларусь начиная с 2003 года на регулярной основе проводит международные нумизматические конференции с приглашением сотрудников музеев и центров посетителей центральных банков, научных и музейных работников, занимающихся изучением ...
Каждый слышал о такой международной награде, как Нобелевская премия, которую вручают ежегодно за различные важные и инновационные изобретения, научные исследования или весомый вклад в развитие общества, культуры. Многие из лауреатов этой премии известны каждом...