Категории

Роль транспорта в экономическом развитии Беларуси (1772 –1914 гг.)

минута на чтение

Транспарт адыгрывае важную ролю ў сацыяльна -эканамічным развіцці нашай краіны.Выкарыстанне і інтэнсіфікацыя матэрыяльнай базы транспарту, якая складалася на працягу некалькіх гістарычных эпох,павышае ролю дзяржавы ў перамяшчэнні тавараў і пасажыраў паміж Захадам і Ўсходам і садзейнічае ўдзелу Рэспублікі Беларусь у важных інтэграцыйных праектах, такіх як Мытны саюз, Адзіная эканамічная прастора і Еўразійскі эканамічны саюз.Транспарт на сучасным этапе развіцця таксама займае важнае месца ва ўмацаванні абароназдольнасці дзяржавы,а супрацоўніцтва з прыватным капіталам дазваляе пашырыць транспартнае забеспячэнне,што спрыяе эканамічнаму развіццю краіны.
Таму даследаванне станаўлення транспартнай сістэмы Беларусі ў гістарычнай рэканструкцыі,вызначэнне працэсу фарміравання і развіцця транспартнай сеткі краіны, якая стала падмуркам узнікнення транспартна - лагістычных цэнтраў,фарміравання нацыянальнага рынку і вылучэння беларускага эканамічнага рэгіёну,з ’яўляецца важнай задачай гістарычнай навукі.Разам з тым, пры ўсёй разнастайнасці работ,прысвечаных эканамічнай гісторыі нашай дзяржавы,даследаванню ролі і месца транспарту ў эканамічным развіцці краіны надаецца надзвычай мала ўвагі.Дадзеная праблема да апошняга часу заставалася слаба даследаваным полем у айчыннай гістарыяграфіі.
У дысертацыі аналізуецца гістарыяграфія і крыніцы па вызначанай тэме, праведзены аналіз афармлення і трансфармацыі сістэмы кіравання транспартнай сеткай Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст.Разглядаюцца пытанні развіцця транспартных камунікацый,прыводзяцца колькасныя паказчыкі гэтага працэсу , даследуюцца суадносіны паміж рознымі відамі транспарту (водным і сухапутным)і вызначаецца іх уклад у фарміраванне адзінай транспартнай сеткі краю . Таксама прааналізаваны ўплыў транспарту на эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст.і асобна на такія галіны як прамысловасць,сельская гаспадарка і гандаль.Асноўная частка працы прысвечана аналізу палітыкі расійскіх улад у дачыненні да транспарту і фарміраванню сухапутнай і воднай транспартнай сеткі рэгіёну. Асобна даследавана супрацоўніцтва дзяржаўнага і прыватнага капіталу ў транспартнай сферы на працягу ўсяго вывучаемага перыяду і вызначаны іх уклад у інтэнсіфікацыю сістэмы шляхоў зносін края.У рабоце даецца ацэнка стану транспартных камунікацый і вызначаны этапы развіцця асобных відаў транспарту і іх ўплыў на развіццё эканомікі Беларусі.

Конойко Александр Владимирович

 

 

Facebook Vk Ok Twitter Whatsapp

Похожие записи:

Города, какими мы их сейчас видим, обязаны своим существование системам городского транспорта. Транспорт исторически был важнейшим фактором, определяющим выбор месторасположения большинства городов. Транспорт играл заметную роль не только при основании городов...
Пашырэнне мадэрнізацыйных працэсаў у 60-я гг. ХІХ – пачатку ХХ ст. абумовіла карэнныя змены ў грамадстве беларуска-літоўскіх губерняў Расійскай імперыі. Пад іх уплывам адбываліся прынцыповыя змены ў асновах сацыяльнай стратыфікацыі грамадства. Нягледзячы на ўр...
Актуальность темы исследования определяется возрастающей  ролью рекреации и туризма в современном обществе, экономическом и социально-культурном развитии Беларуси.  Изучение истории государственного регулирования рекреации и туризма и их важнейших  институтов ...