Категории

Культура Беларусі ў кантэксце сусветнай культуры

2 минуты на чтение

Гістарычны шлях выхавання і развіцця беларускай культуры.Гістарычны шлях адукацыі і развіцця беларускай культуры складаны і супярэчлівы. На гэтым шляху былі сапраўдныя ўзрушэнні, але гэта адбылося, калі яго існаванне было сур'ёзна пастаўлена пад пытанне. На шчасце, у самыя трагічныя часы культуры БССР яна заўсёды мела надзейных абаронцаў, і працэс псіхічнага прыніжэння аціх, яе абуджэнне і ўздым на новыя вышыні - гэта тое, што мы бачым.Для Беларусі заўсёды быў характэрны інтэнсіўны працэс культурнага ўзаемадзеяння. Таму ўзнікненне і развіццё культуры БССР немагчыма зразумець без уліку наступстваў прасоўвання культурных тэндэнцый у Расіі, Украіне, Польшчы і Літве. Шмат беларускіх мысляроў таксама ўваходзяць у культуру суседзяў і братоў. Сюды ўваходзяць С. Будны, М. Сматрыцкі, К. Лішчынскі, С. Полацкі, Г. Каніскі і іншыя.На жаль, культурныя адносіны беларускага народа з прамыслова развітымі краінамі Заходняй і Цэнтральнай Еўропы (Італія, Францыя, Чэхія і інш.) Даўно недаацэнены. Яны былі найбольш важнымі ў эпоху Адраджэння і выяўлялі сябе вельмі выразна ў часы Асветніцтва. Тлумачыцца гэта тым, што з 10-га стагоддзя беларуская культура пастаянна канкуруе ў двух кірунках: заходнім і ўсходнім.У 10 стагоддзі славяне прынялі хрысціянства і, такім чынам, шматлікія рысы эканамічнага і духоўнага жыцця Візантыі і Рымскай імперыі. У той жа час заходнія славяне прадстаўлялі ўзор для лацінаамерыканскай культуры, а ўсходнія славяне ішлі за візантыйскімі гарматамі. Беларусь - адна з іх, якая аказвае вялікі ўплыў на яе культуру. "Праблема выбару паміж Захадам і Усходам і шчырае непрыманне таго ці іншага - гэта асноўныя рысы беларускага народа. Прыклад Ф. Скарына, які дагэтуль не ведае, хто ён, каталік ці праваслаўны, і, магчыма, адначасова абодва, з'яўляецца добрым прыкладам гэтага феномена беларускага духу і беларускай асобы. наш першы інтэлектуал. Па вядомых прычынах беларуская інтэлігенцыя захавала да гэтага часу гэтую функцыю. Межы паміж двума тыпамі культуры мяняліся ў розны час: заходнеславянская культура набыла характарыстыкі Заходняй Еўропы і наадварот. У выніку апрацоўка беларускай зямлі характарызавалася ўзаемадзеяннем розных аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў, якія не выразна ўплываюць на культуру людзей, якія жывуць на беларускіх землях. Тым не менш, гісторыя паказвае без асаблівых цяжкасцей, што ў цэлым назіраецца паступовае развіццё ва ўсіх сферах чалавечай творчасці.За сваю шматгадовую гісторыю Беларусь развівалася ад ліквідацыі непісьменнасці да стварэння сусветна вядомых літаратурных, мастацкіх і навуковых адкрыццяў, да вялікіх храмаў, палацаў і цэркваў. для сучасных архітэктурных ансамбляў. А ў пачатку трэцяга тысячагоддзя Беларусь - гэта добра створаная, аднастайная і асаблівая сацыякультурная прастора з межамі XX стагоддзя. Упэўненасць у сабе.

Facebook Vk Ok Twitter Whatsapp

Похожие записи:

Тема культуры актуальна во все времена. Любой человек неоднократно слышал о таких понятиях как культура речи, культура поведения, мировая художественная культура… Так что же мы понимаем под словом "культура"? Я полагаю, что культура-это прежде всего об...
Вялікая Айчынная вайна савецкага народа 1941 – 1945 гадоў, уключаючы беларускі народ, была вызваленчай барацьбой супраць фашысцкай Германіі, яе саюзнікаў і саўдзельнікаў. Яна складае арганічную і самую гераічную старонку Другой сусветнай вайны, якая пачалася 1...
Мировая культура — это совокупность лучших достижений всех национальных культур всех народов, существующих на нашей планете. Культура Беларуси является неотъемлемой частью мировой культуры. У белорусской культуры очень много общего с русской культурой. У этих ...