Категории

Гісторык М.В.Жарскі

3 минуты на чтение

М.В.Жарскі быў адным з выбітнейшых экспертаў гісторыі Камуністычнай партыі Беларусі і гісторыі Гродзенскай абласной партыйнай арганізацыі. Сведчаннем гэтага з’яўляецца той факт, што яму ў 1986 годзе без абароны доктарскай дысертацыі было прысвоена вучонае званне прафесара па кафедры гісторыі КПСС, што было даволі нячастай з’явай у Савецкім Саюзе. Значны ўклад зроблены ім у даследаванне праблем грамадзянскай гісторыі Беларусі і методыкі выкладання яе ў сярэдняй школе. Ягоная грунтоўная праца «Таблицы по истории Белоруссии. В 2-х частях» вытрымала за кароткі тэрмін тры выданні.

Нарадзіўся 5 мая 1930 года ў вёсцы Поплава Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці. У 1948 годзе скончыў Нягневіцкую сярэднюю школу Навагрудскага раёна. Паступіў у Мінскі юрыдычны інстытут, аднак у сувязі з матэрыяльнымі ўмовамі вымушанаы быў спыніць вучобу. Працаваў настаўнікам гісторыі Нягневіцкай сярэдняй школы.

З 1949 года – студэнт завочнага аддзялення гістарычнага факультэта Беларускага універсітэта. Праходзіў абавязковую вайсковую службу ў шэрагах Савецкай Арміі. Дэмабілізаваны ў званні малодшага лейтэнанта. Гістарычны факультэт БДУ скончыў у 1955 годзе. Працаваў настаўнікам, завучам, дырэктарам у школах г.Ваўкавыска, загадчыкам раённага аддзела народнай адукацыі. У 1963-1967 гадах – намеснік загадчыка аддзела народнай адукацыі Гродзенскага аблвыканкама. У сувязі з паступленнем у аспірантуру кафедры гісторыі КПСС Беларускага дзяржаўнага універсітэта перайшоў у жніўні 1967 года на выкладчыцкую працу ў Гродзенскі педагагічны інстытут імя Янкі Купалы. Менавіта ў педагагічным інстытуце, а пазней ва універсітэце рэалізаваўся навуковы, педагагічны і арганізатарскі талент прафесара М.В.Жарскага. Працаваў выкладчыкам, старшым выкладчыкам, дацэнтам кафедры гісторыі КПСС. У 1973-1979 гадах дэкан гісторыка-педагагаічнага факультэта. З 1979 па 1990 гады загадваў кафедрай гісторыі КПСС, пазней – кафедрай палітычнай тэорыі. У апошнія гады жыцця – прафесар кафедры гісторыі Беларусі і кафедры славянскіх дзяржаў. Чытаў курсы «Гісторыя Расіі», «Гісторыя славянскіх народаў», «Гісторыя Беларусі перыяду ад адмены прыгонніцкага права да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі», спецкурсы «Гісторыя культуры Расіі ХІХ – пачатку ХХ стст.» і «Гісторыя палітычных партый Расіі гэтага перыяду». Кандыдацкую дысертацыю «Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по развитию народного образования в республике (1946-1950 гг.)» абараніў у 1970 годзе. Вучонае званне дацэнта па кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму прысвоена ў 1974 годзе.

Прафесар М.В.Жарскі аўтар 108 навуковых прац.

Узнагароджаны Ордэнам «Знак пашаны».

Памёр прафесар М.В.Жарскі ў 2004 годзе. Пахаваны ў горадзе Гродна.

 

Асноўныя публікацыі:

Партыйнае кіраўніцтва выданнем вучэбнай і метадычнай літаратуры для школаў рэспублікі. – Веснік БДУ. – 1970. – № 1.

Восстановление, развитие и укрепление материальной базы школ и внешкольных учреждений в Белоруссии в 1946-1950 гг. // Вопросы истории КПСС. – Мн.: Беларусь, 1972.

Авангард советского народа. – Мн.: Народная асвета, 1978.

В.И.Ленин о трех революциях в России. – Мн.: Народная асвета, 1980.

Поступательное движение социалистического общества. – Мн.: Народная асвета, 1984.

Таблицы по истории Белоруссии. Ч. 1. Изд. 3-е, дополн. и перераб. – Мн.: Народная асвета, 1985. (в соавт.)

Таблицы по истории Белоруссии. Ч. 2. Изд. 3-е, дополн. и перераб. – Мн.: Народная асвета, 1986. (в соавт.)

Гимн труду, миру и счастью народов. – Мн.: Народная асвета, 1987.

Гродно. Историко-экономический очерк. – Мн.: Полымя, 1988.

Очерки истории гродненской партийной организации. – Мн.: Беларусь, 1990.

 

Zharski Mikhail Vasilyevich (1930-2004). PhD in History (1970), professor (1986). Dean of the History and Pedagogics department (1973-1979), head of the chair for History of the Communist Party of the Soviet Union and Theory of politics (1979-1990). Author of 108 papers, including 6 monogrpahs and 1 textbook. Main directions of research: history of the Communist Party of Belarus and the Grodno region party organization.

Габрусевіч С.А., Роўба Я.А. Прафесары Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы (1940-2010). Біябібліяграфічны слоўнік. Гродна 2010

Facebook Vk Ok Twitter Whatsapp

Похожие записи:

Шлях І.І.Коўкеля да прафесарскага звання быў доўгім і дастаткова складаным. Аднак гэта не паўплывала на маштаб і плённасць яго навуковай і педагагічнай дзейнасці. Калегі прафесара І.І.Коўкеля адзінадушна адзначаюць, што ён сам сябе стварыў як чалавека, навукоў...
У палітычным жыцці Вялікага княства Літоўскага і Усходняй Еўропы ХІІІ ст. і іх царкоўна-рэлігійным жыцці ХІV – ХV стст. Наваградку належала вялікая, а нярэдка і вызначальная роля. Валянцін Пікуль, рускі гісторык і раманіст, пісаў пра сярэднявечную Беларусь: “К...