Категории

Гарадскія супольнасці і гарадское асяроддзе

6 минут на чтение

МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

ў рамках праекта  

GRODNÆ ET ORBI

 

Гарадскія супольнасці і гарадское асяроддзе

(3 - 5 лістапада 2017 г.)

Беларускі інстытут правазнаўства

вул. Маставая, 39

(актавая зала)

 

3 лістапада 2017 г., пятніца

 

11.00 экскурсія на выставу “Таямніцы старых пераплётаў”, Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей, Новы замак (вул. Замкавая, 20)

13.00-13.50    Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (вул. Маставая, 39)

14.00-14.45    Прэзентацыя новай кнігі праф. Аляксандра ГужалоўскагаСэксуальная рэвалюцыя ў Савецкай Беларусі”.

15.00-15.15    Вітальнае слова ўдзельнікам канферэнцыі рэктара Беларускага інстытута права, праф. С. Ф. Сокала

           

15.15-16.45            ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

   (рэгламент: выступ з рэфератам – 20 хвілін)

 Мадэратар Аляксандр Радзюк

            Інга Леанавічуце, PhD, Вільнюс. Формирование сети городов ВКЛ в европейской картографии (XV-XVI вв.)

            Аляксей Шаланда, кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск.  Харугва Гародні ў першай палове XVII ст.: спроба рэканструкцыі

            Оксана Драч, доктар гістарычных навук, прафесар, Кіеўскі ўніверсітэт ім. Барыса Грінчанка, Кіеў. Міське середовище модерної доби і гендерна культура: товариства підтримки вищих жіночих курсів у Російській імперії (1872─1916)

            Waldemar Rezmer, prof. dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń. Walki uliczne w Grodnie w lipcu 1920 r. polskiej broni pancernej z sowiecką kawalerią

 

16.45-17.00 кава-паўза

 

17.00-19.40 Пасяджэнне  І   

(рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін)

Мадэратар Аляксей Шаланда   

            Аляксандр Доўнар, кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск. Барацьба магілёўскіх мяшчан за свае правы ў 1588 г.

            Гітана Зуене, PhD, Інстытут гісторыі Літвы, Вільнюс. Между преступлением и прощением: некоторые аспекты семейной жизни горожан ВКЛ во второй половине XVI  и в первой половине XVII в.

            Віталь Галубовіч, кандыдат гістарычных навук, Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт, Гродна. Жыццёвы цыкл гарадзенскага мешчаніна паводле кнігі гарадзенскага магістрата 1659-1676 г.

            Наталля Поляк, кандыдат гістарычных навук, Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь, Мінск. Гарадскія дысідэнты беларускіх зямель у знешне- і ўнутрыпалітычным вымярэнні ў ІІ палове XVIIXVIII ст.

 

18.15 – 18.30 кава-паўза

 

            Юры Гардзееў, dr hab., Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński, Кракаў-Гродна. Новыя грамадзяне старога горада: кар’еры мігрантаў у Гародні XVIII ст.

            Сяргей Токць, доктар гістарычных навук, Беларускі інстытут правазнаўства, Гродна. Гарадзенскае чыноўніцтва сялянскага паходжання на пачатку ХХ ст.

          Галина Гриценко, кандыдат гістарычных навук, Драгобыцкі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт ім. І. Франка, Драгобыч. Релігійно-церковна діяльність Андрея Шептицького на території Білорусі

          Любоў Зорына, мастацтвазнаўца, Гродна. Болеслав Болдак – гродненский резчик по дереву межвоенного периода

19.45  Вячэра

 

4 лістапада 2017 г., субота

8.45 – 9. 20 сняданак (вул. Маставая, 39 Беларускі інстытут правазнаўства)

Пасяджэнне ІІ

  1. – 11.40. Сесія 1. Мадэратар Ганна Паўлоўская

(рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін)

            Альбіна Семянчук, кандыдат гістарычных навук, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, Гродна.  Каралеўскія і велікакняжаскія побыты ў Гародні ў канцы ХIV-пачатку XVI ст.

            Адам Станкевіч, PhD, Інстытут гісторыі Літвы, Вільнюс. Деятельность Главного Трибунала Великого Княжества Литовского в Гродно (1775-1791 гг.)

            Maria Kałamajska-Saeed, prof., dr hab., Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. Szpital Św. Ducha w Grodnie

            Katarzyna Kolendo-Korczak, dr, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. Działalność zgromadzenia sióstr mariawitek w miastach na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w II połowie XVIII - połowie XIX w.

            Iwona Pietrzkiewicz, dr, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków. Klasztor w mieście. Kontakty środowiskowe klasztorów grodzieńskich - wybrane przykłady

            Dorota Piramidowicz, dr, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. Zespół kościelno-klasztorny grodzieńskich bernardynek w przestrzeni miasta - historia i zagadnienia artystyczne

 

11.40-12.00 кава-паўза

 

12.00 – 14.00 Сесія 2. Мадэратар Віталь Галубовіч

            Ewa Wykadr hab., prof. Polskiej Akademii Nauk, Kraków. Szkoła Dominikanów w Grodnierok 1793

            Ёліта Сарцэвічэне, PhD, Інстытут гісторыі Літвы, Вільнюс. Книги горожан Вильнюса XVIII века

            Лілія Коўкель, dr, Кракаў – Гродна. Гандаль кнігамі ў Гародні ў ХІХ ст.

            Вячаслаў Швед, доктар гістарычных навук, Uniwersytet Warszawski, Варшава-Гродна. Гродзенскія паслядоўнікі першадрукара Францішка Скарыны (XVIII – пач. ХХ ст.)

            Аляксандр Гужалоўскі, доктар гістарычных навук, прафесар, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск. Мінская гарадская дума ў віхуры вайны і рэвалюцыі (1917–1918 гг.)

            Анатоль,Трафімчык, кандыдат філалагічных навук, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск. Прафесійная адукацыя ў Гародні і на Гарадзеншчыне за “першымі саветамі

 

14.00-15.00 перапынак на абед

 

15.00 – 17.45 Сесія 3. Мадэратар Аляксандр Смалянчук

(рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін)

            Аляксандр Ерашэвіч, кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск. Грашовыя зборы ў гарадах Беларусі першай паловы ХІХ ст.

            Андрэй Кіштымаў, кандыдат гістарычных навук, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск. Градообразующие предприятия Беларуси XIX – нач. ХХ в.: к постановке проблемы.

            Аляксандр Ланеўскі, dr, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Варшава-Гродна.Рабочыя біржы” ў Расійскай Імперыі пачатку XX ст. як прататып канцэпцыі “прaва на горад”

            Аэліта Амбрулевічутэ, PhD, Вільнюскі ўніверсітэт, Вільнюс. Санитарное состояние городского пространства Вильно в конце XIX – начале ХХ в.

 

16.15-16.30 кава-паўза

            Таццяна Вароніч, кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск.Золото” белорусских городов: способы и методы удаления городских отходов во второй половине XIX - начале ХХ веков

            Анастасія Боженко, аспірантка Харкаўскага нацыянальнага ўніверсітэта ім. В. Каразіна, Харкаў. Практики споживання та створення міських просторів у модерному Харкові (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

            Андрэй Вашкевіч, гісторык і краязнаўца, Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей, Гродна. Ад карчомнай гарэлкі да казённай водкі. Моцны алкаголь на Гродзеншчыне ў XIX - пачатку XX ст.

            Аляксандр Радзюк, кандыдат гістарычных навук, Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт, Гродна. Гарадзенскае піва і півавары ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст.

17. 45 Прэзентацыя часопіса ГАРАДЗЕНСКІ ГАДАВІК

 

18.15 сяброўская вячэра

 

 

5 лістапада 2017 г., нядзеля

 

8.45 – 9. 20 сняданак (вул. Маставая, 39 Беларускі інстытут правазнаўства)

9.30  - 12.45 Пасяджэнне  ІІІ

Мадэратар Сяргей Токць

(рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін)

          Генадзь Семянчук, кандыдат гістарычных навук, Гродна. Генезіс гарадоў Полацкага княства ў Х-ХІ ст.

          Гедрэ Палкайтэ-Петкевічэне, дактарантка, Вільнюскі ўніверсітэт, Вільнюс. Знаки модернизации в городах  Литвы 1918-1940 г.

          Віталія Стравінскене, PhD, Інстытут гісторыі Літвы, Вільнюс. Дороги в Вильнюс: миграция в город (1944–1989)

          Таццяна Казак, дактарантка, Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук, Варшава. Інтэлектуальныя сувязі Вільні і Гародні на прыкладзе дзейнасці Мечыслава Ліманоўскага

          Надія Черевко, магістрант архітэктуры, Львоўскі нацыянальны аграрны ўніверсітэт, Львоў. Громадський уклад життя у багатоквартирних будинках приміських сіл Львова.

         

Кава паўза

 

          Adam Perłakowski, dr hab., Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków/ Niemiecki inwentarz archiwum miejskiego w Grodnie z 1916 r. Struktura, opis, stan zachowania

          Ганна Паўлоўская, dr, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Гродна-Варшава. Гародня ў полымі або Апісанні горада ў момант катастрофы.

             Marcin Zgliński, dr, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa. Architektura i urbanistyka Grodna oraz miast województw północno-wschodnich w narracjach II Rzeczpospolitej

            Андрэй Чарнякевіч, кандыдат гістарычных навук, Варшава- Гродна. Вобраз гарадзенскага замка ў міжваеннай Гародні

            Аляксандр Перагудаў, магістрант, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы,  Гродна. Апісанне Каложскай царквы ў літаратуры да яе руйнавання ў 1853 г.

 

 

12.45 падвядзенне вынікаў канферэнцыі

13. 00  Абед

13.40   Экскурсія па Гародні. Праводзіць Андрэй Вашкевіч

Мама не только не досыпает ночами, волнуется и заботиться, чтобы ребёнок был здоров, счастлив. Мама – это окно в большой мир! Она помогает ребёнку понять красоту мира. Мама с нами всю жизнь.

Facebook Vk Ok Twitter Whatsapp

Похожие записи:

Гарадскія паселішчы на землях усходніх славян з’явіліся ў перыяд развітага сярэднявечча. У беларускай гістарыяграфіі пішацца пра эвалюцыю некаторых вясковых паселішчаў у гарадскія ў перыяд XI – XII ст. Спецыфіка Беларусі, гэтаксама як і іншых краінаў Усходняй ...
Канец ХХ стагоддзя характарызуецца супярэчлівым духоўным станам грамадства, рэфармаванне якога ў постсавецкі перыяд у Беларусі мае спецыфічныя вынікі. З аднаго боку, фарміруюцца элементы грамадзянскай супольнасці, трансфармуецца сістэма каштоўнасцей, якая інтэ...
Гарадскія паселішчы Беларускага Панямоння ўзніклі і развіваліся ў складаных тапаграфічных умовах. Даследчыкі адзначаюць тэндэнцыю да размяшчэння іх на рачных тэрасах, паміж сухімі і вільготнымі ўчасткамі. Акрамя таго, гарады і мястэчкі знаходзяцца на краях рач...