Лейба Найдус

Категории
14 минут на чтение
Лейба Найдус пражыў усяго 28 год, з іх 11прысвяціў паэзіі. Пасля яго засталася вялікая колькасць вершаў, песень, перакладаў еўрапейскіх паэтаў, літаратуразнаўчых артыкулаў. Ён пражыў мала, але стварыў многа па колькасці і па якасці. Творчасць Найдуса была якасна новым крокам...