торговля

Формирование и развитие системы общественного питания в Беларуси в XVI – начале ХХ вв.

Грамадскае харчаванне – гэта галіна народнай гаспадаркі па вытворчасці і рэалізацыі гатовай ежы насельніцтву праз сетку сталовых, кафэ, рэстаранаў, буфетаў1. Пад грамадскім харчаваннем таксама разумеецца працэс спажывання ежы ў спецыялізаваных установах2. Яно займае важнае месца ў сектары эканомікі, валодае сваёй спецыфікай, асаблівасцямі фарміравання, развіцця, а таксама прызначэннем, якое заключаецца ў задавальненні патрэб насельніцтва ў ежы, камунікацыі, адпачынку.

Мещане в социально-экономическом развитии Беларуси (1861−1914 гг.)

Привозные изделия IX – XIII вв . на территории Полоцкой земли

Утверждение Республики Беларусь в качестве суверенного государства способствует многовекторному развитию страны с учетом ее исторического прошлого. В этой связи приобретает значение и всестороннее исследование истории, экономической и культурной жизни первого государственного образования на территории Беларуси – Полоцкой земли. Находясь в зоне транзитных торговых путей, Полоцкая земля испытывала влияние Северной Европы, Византийской империи и стран Арабского халифата на развитие экономики и культуры.

Роль транспорта в экономическом развитии Беларуси (1772 –1914 гг.)

Транспарт адыгрывае важную ролю ў сацыяльна -эканамічным развіцці нашай краіны.Выкарыстанне і інтэнсіфікацыя матэрыяльнай базы транспарту, якая складалася на працягу некалькіх гістарычных эпох,павышае ролю дзяржавы ў перамяшчэнні тавараў і пасажыраў паміж Захадам і Ўсходам і садзейнічае ўдзелу Рэспублікі Беларусь у важных інтэграцыйных праектах, такіх як Мытны саюз, Адзіная эканамічная прастора і Еўразійскі эканамічны саюз.Транспарт на сучасным этапе развіцця таксама займае важнае месца ва ўмацаванні абароназдольнасці дзяржавы,а супрацоўніцтва з прыватным капіталам дазвал