топос

Вобразы Сярэдневякоўя ў беларускай аркестравай музыцы апошняй трэці ХХ – пач. ХХІ стст.: культурна-мастацкі кантэкст і творчая практыка

Вобразы даўніны і тэма гістарычнай мінуўшчыны заўсёды мелі важнае значэнне ў культуры розных краін, сцягвалі вакол сябе духоўныя пошукі і культурна-сацыяльныя інтэнцыі грамадства, шырока адлюстроўваліся ў мастацтве.

Тэндэнцыя гістарызму арганічна ўпісалася і ў плюралістычную панараму беларускай мастацкай культуры апошняй трэці ХХ – пач. ХХІ стст., акрэсліўшы важнае ў эпоху глабалізацыі пачуццё нацыянальнай ідэнтычнасці, культурна-гістарычнай памяці праз ментальна-знакавыя вобразы-сімвалы.