социальная мобильность

Мещане в социально-экономическом развитии Беларуси (1861−1914 гг.)

Сацыяльныя і культурныя працэсы ў беларускай вёсцы ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.

У другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. у беларускім грамадстве адбываліся складаныя працэсы сацыяльнай трансфармацыі, якія закранулі ўсе сферы яго жыцця. Яны прывялі да кардынальных структурных зменаў і сфармавалі новыя мадэлі сацыяльных адносін і новыя сацыяльныя групы. Калі ў сярэдзіне ХІХ ст. Беларусь з’яўлялася грамадствам аграрнага, традыцыйнага тыпу, дык на пачатку ХХ ст. кірунак і характар яе развіцця ў большай ступені вызначалі інстытуты, характэрныя для індустрыяльнай эпохі. Большасць насельніцтва ў гэты перыяд складала сялянства, якое толькі ў 1861 г.