принципы инсценирования

Інсцэніраванне беларускай і рускай класікі на сцэне драматычных тэатраў Беларусі канца ХХ – пачатку ХХІ ст.

Інсцэніраванне празаічных і паэтычных тэкстаў з’яўляецца неад’емнай часткай тэатральнага працэсу Беларусі. Актуальнасць дысертацыі абумоўлена тым, што сучасны нацыянальны драматычны тэатр развіваецца ва ўмовах збліжэння і ўзаемаўплыву літаратуры, кіно, музыкі. Дысертацыя прысвечана праблеме інсцэніравання, якая ўключае ператварэнне літаратурнага твора ў інсцэніроўку і інсцэнізацыю – сцэнічнае ўвасабленне класічных раманаў і паэм.