летописание

Мясцовае летапісанне Беларусі ХVI – XVIIІ стст.

Летапісанне ХVI – XVIІI стст. у Беларусі працягвала традыцыі рускага летапісання  ХІ – ХІІІ стст.., пачынаючы з “Аповесці мінулых гадоў”. Па словах А.Лойкі, “летапіс узнік дзеля службовых, юрыдычных мэтаў. Толькі пазней ён стаў набываць сваё ідэалагічнае і літаратурнае значэнне…, але…, губляючы “надзённую” функцыянальнасць, летапіс усё больш набліжаўся да чыста літаратурнага жанру” [3, с. 14]. І гэта сапраўды так, хоць розныя варыянты летапісаў па змесце не ідэнтычныя. Так, Нікіфараўскі, Супрасльскі, Віленскі, часткова Слуцкі паўтараюць агульнарускія летапісныя зводы.