культура

Асаблівасці развіцця беларускай рэжысёрскай школы драматычнага тэатра ў другой палове ХХ – першым дзесяцігоддзі ХХІ ст.

Драматычны тэатр Беларусі і яго мастацкая школа (акцёрская і рэжысёрская) на працягу ХХ ст. прайшлі адметны, – з разнастайнымі своеасаблівымі жанрамі, формамі, стылявымі напрамкамі, – шлях творчага развіцця. Асабліва значнай з’явай нацыянальнага тэатральнага мастацтва другой паловы ХХ ст. стала адкрыццё ў Беларускім дзяржаўным тэатральна-мастацкім інстытуце кафедры рэжысуры, якая стала падмуркам узнікнення і развіцця нацыянальнай рэжысёрскай школы.

Страницы