Колас

Моўныя асаблівасці п'есы Янкі Купалы "Прымакі"

С.В. Асабіна

 

Жанр твора пісьменнікам вызначаны так: сцэнічны жарт у адным акце. Разнастайныя камічныя эфекты  ствараюцца ў  п’есе ўчынкамі, паводзінамі герояў, а таксама спецыфічнай манерай выказвання, арыгінальным ужываннем моўных сродкаў, якія маюць ідэйную і стылістычную функцыі.

     Разгледзім некаторыя моўныя асаблівасці п’есы.