Кастрычніцкая рэвалюцыя

Кастрычніцкая рэвалюцыя

Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі дала магчымасць народам Расіі вырашыць нацыянальнае пытанне. 2 лістапада 1917 г. СНК РСФСР прыняў "Дэкларацыю правоў народаў Расіі", дзе гаварылася аб ажыццяўленні права нацый на самавызначэнне аж да аддзялення і адукацыі самастойных дзяржаў. Аднак кіраўнікі Обисполкомзапа і Савета Народных Камісараў Заходняй вобласці і фронту адмаўлялі наяўнасць нацыянальнага пытання ў Беларусі.