гродненско-барановичские

Лінгвагеаграфія гаворак Выганаўскага Палесся

Шматлікія  пытанні  даследавання  зон,  дзе  адбываліся  ўзаемаўплывы лінгвістычных (дыялектных)  і  этнаграфічных  адметнасцей  этнасаў,  якія  іх насялялі,  застаюцца  надзвычай  актуальнымі  і  ў  наш  час.  У  гэтым  плане тэрыторыя  Выганаўскага  Палесся  ўяўляе  сабой  адзін  з  самых  цікавых, асаблівых  рэгіёнаў  Беларусі.  Тут  праходзіць  мяжа  паміж  заходнепалескай  і гродзенска-баранавіцкай  групамі  гаворак.  Акрамя  таго,  многія  даследчыкі праводзяць  паміж  арэаламі  названых  гаворак  старажытную  балта-славянскую этнічную мяжу, якая, верагодна, праходз