Европа

«Столетняя война (1337-1453 гг.)»

Столетняя война – это множество серьёзных вооружённых конфликтов между Англией и её союзниками, и с Францией и её союзниками, длились эти военные конфликты примерно с 1337г. по 1453г. Согласно данным из источников, военных конфликтов было три: 1)Эдвардианская война (1337-1360гг) В данной войне всё началось с того, что английский король Эдуард III вторгся во Францию, чтобы занять французский престол, на который он имел определённое право, но французские законы не позволяли и ему этого сделать.

Эмиграция населения из Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі пачалася амаль адразу пасля яе ўключэння ў склад Польскай дзяржавы паводле Рыжскага мірнага дагавора ад 18 сакавіка 1921 г. Заходнебеларускія землі, якія з’яўляліся аграрным прыдаткам, крыніцай сыравіны і таннай рабочай сілы, вызначаліся слабым узроўнем урбанізацыі, аграрнай перанаселенасцю і беспрацоўем. У адносінах да беларусаў і іншых нацыянальных супольнасцей (акрамя палякаў) праводзілася прыгнятальная нацыянальная і канфесіянальная палітыка.