эмиграция

Эмиграция

Эмигра́ция (от лат. emigro — «выселяюсь») — переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным обстоятельствам. Указывается по отношению к стране, из которой эмигрируют. Эмиграция представляет собой самостоятельное решение о переселении лица или семьи, в отличие от насильственного переселения — выселения из страны или депортации.

Миграционная ситуация в Республике Беларусь в начале XXI века

Миграция представляет собой сложный социальный процесс, который влияет на различные аспекты жизни.. Она является неотъемлемой частью общества . Миграция - это процесс, главным следствием которого является сложность экономической и социальной жизни . Современная миграционная ситуация в Беларуси не что иное, как отражение опытного этапа социально- экономического и политического развития страны.

Эмиграция населения из Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі пачалася амаль адразу пасля яе ўключэння ў склад Польскай дзяржавы паводле Рыжскага мірнага дагавора ад 18 сакавіка 1921 г. Заходнебеларускія землі, якія з’яўляліся аграрным прыдаткам, крыніцай сыравіны і таннай рабочай сілы, вызначаліся слабым узроўнем урбанізацыі, аграрнай перанаселенасцю і беспрацоўем. У адносінах да беларусаў і іншых нацыянальных супольнасцей (акрамя палякаў) праводзілася прыгнятальная нацыянальная і канфесіянальная палітыка.

Яўрэйская эміграцыя ў Заходняй Беларусі ў 20-30-я гг. XXст.

У міжваенны перыяд у Заходняй Беларусі дастаткова вялікіх памераў дасягнула яўрэйская эміграцыя. Яна была выклікана рознымі прычынамі, у першую чаргу эканамічнымі. На насельніцтве “крэсаў” асабліва моцна адбіўся эканамічны крызіс 30-х гадоў, які прывёў да рэзкага павелічэння колькасці жадаючых выехаць за мяжу.