Авторефраты

Политика польской власти в сфере школьного образования на оккупированной территории Беларуси в 1919 - 1921 гг.

Польска-савецкая вайна 1919–1921 гг. негатыўна паўплывала на палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі, на становішча айчыннай культуры і асветы. У 1919 – 1921 гг. з боку акупацыйнай улады рабілася спроба сфарміраваць адзіную сістэму адукацыі, якая б адпавядала патрабаванням тагачаснай Польскай дзяржавы. Аднак аб’ектыўна гэты працэс не мог завяршыцца ва ўмовах ваенных дзеянняў і нявы значанага геапалітычнага статусу беларускіх зямель.

Фінансавая палітыка германскіх акупацыйных улад на тэрыторыі Беларусі ў 1941–1944 гг.

 Падзеі Вялікай Айчыннай вайны сталі гісторыяй, але трывала застаюцца ў полі зроку сучасных даследчыкаў. Чым далей адсоўваюцца ад нас падзеі тых гадоў, тым шырэй раскрываюцца іх таямніцы і тым больш аб’ектыўна і ўсебакова павіненправодзіцца іх аналіз. За сем пасляваенных дзесяцігоддзяў гісторыкі даследавалі самыя розныя ваенныя падзеі і факты, але некаторыя з іх адлюстраваны толькі фрагментарна. 

Политика Великобритании в отношении восточных границ Польши (ноябрь 1918 – март 1923 г.)

После окончания Первой мировой войны Великобритания принимала активное участие в решении вопросов послевоенного устройства мира, важнейшим из которых было новое территориально –государственное размежевание в Центральной и Восточной Европе,где в результате войны, революционных событий и распада Российской,Германской и Австро - Венгерской империй образовался своеобразный политический вакуум.

Лінгвагеаграфія гаворак Выганаўскага Палесся

Шматлікія  пытанні  даследавання  зон,  дзе  адбываліся  ўзаемаўплывы лінгвістычных (дыялектных)  і  этнаграфічных  адметнасцей  этнасаў,  якія  іх насялялі,  застаюцца  надзвычай  актуальнымі  і  ў  наш  час.  У  гэтым  плане тэрыторыя  Выганаўскага  Палесся  ўяўляе  сабой  адзін  з  самых  цікавых, асаблівых  рэгіёнаў  Беларусі.  Тут  праходзіць  мяжа  паміж  заходнепалескай  і гродзенска-баранавіцкай  групамі  гаворак.  Акрамя  таго,  многія  даследчыкі праводзяць  паміж  арэаламі  названых  гаворак  старажытную  балта-славянскую этнічную мяжу, якая, верагодна, праходз