аграрная политика

Проведение комасации на территории Западной Беларуси (1921–1939 гг.)

На  працягу  большага  перыяду  айчыннай  гісторыі  асноўную  частку беларускага  насельніцтва  складала  сялянства,  якое  адыгрывала  вырашальную ролю  ў  эканоміцы  рэгіёна,  з’яўлялася  асноўным  вытворцам  матэрыяльнага багацця  і  захавальнікам нацыянальнай культуры. Не  стала выключэннем  і ХХ стагоддзе. Аднак далёка не ўсе моманты аграрнай гісторыі Беларусі вывучаны ў поўнай  меры,  перш  за  ўсё  пытанне  правядзення  аграрных  пераўтварэнняў  у Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг., таму неабходна выправіць гэтую сітуацыю.