традиции

Спортивные игры татар и башкир Среднего Поволжья о Приуралья: традиции и новации

 

Идиатуллов Азат Корбангалиевич Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова

г. Чебоксары

Azat Korbangalievich Idiatullov

I.N. Ulyanov Chuvash State University

Cheboksary

Купалле

Купалле   (Купала)  – самае значнае летняе свята народнага календара. Было прымеркавана да летняга сонцастаяння. Святкуецца каталікамі ў ноч на 24 чэрвеня, праваслаўнымі – на 7 ліпеня. Напярэдадні збіралі травы, частку якіх назаўтра асвячалі, частку выкарыстоўвалі для варажбы, а частку – ў якасці апатрапеяў, так як К. ноч лічылася часам выйсця нячыстай сілы.  Галоўным абрадавым дзеяннем на К. з’яўляецца распальванне рытуальнага агню моладдзю. Для гэтага ўдзень хлопцы збіралі па вёсцы старыя рэчы.

Каравай

Каравай – комплекс рытуалаў, што служылі маркерам пачатку традыцыйнага вяселля, галоўным зместам якіх было прыгатаванне спецыяльнага вясельнага хлеба, што выпякаўся толькі аднойчы для чалавека і сімвалізаваў змену яго статуса.

Выпраўленне маладога

адзін з традыцыйных вясельных абрадаў. Адбываўся ў доме маладога падчас выпраўлення яго да нявесты ў дзень шлюбу

Як Вялікдзень адзначалі

На Вялікдзень усё прыбіралі ў хатах. Абавязкова гулялі ў яйкі. Выйграе той, у каго яйка крапчэйшае і не паб’ецца аб другое. Фарбавалі яйкі ў чырвоны колер, пеклі булкі таксама. Яшчэ рабілі горку і качалі яйкі. Выйграваў той, чыё яйка сама далёка закаціцца.

На другі дзень хадзілі валачобнікі. Іх сустракалі, кармілі смачна. Яны павінны былі абавязкова з сабой прынесці яйка.

На Радуніцу хадзілі на могілкі да родных. Убіралі на могілках і размаўлялі з памёршымі. Дзеці хадзілі хрыставаць да хросных.

Грамніцы

старажытнае язычніцкае свята, прысвечанае, верагодна, Перуну (Грамавіку), пазней злілося з хрысціянскім святам Стрэчання Гасподня па праваслаўных святках (15 лютага) ці Ахвяравання Пана па каталіцкіх (2 лютага)

Россия на распутье: историческеи предпосылки введения христианства на Руси

Актуальность данной статьи обусловлена возрождением религиозного самосознания россиян в условиях современной России. За тысячелетие, прошедшее со времени крещения Руси, христианство постепенно вытеснило политеизм и завоевало умы и сердца многочисленных народов России, проникнув во все сферы жизнедеятельности, охватив все слои населения от нищего крестьянина до императорской семьи. Однако, приход к власти большевиков в 1917 году,  резко изменил сложившиеся веками обычаи, традиции и верования.

Тры Каралі (Вадохрышча)

Cвята, што завяршае калядны перыяд народнага календара. Адзначаецца каталікамі 6 студзеня, праваслаўнымі – 19 студзеня.

Страницы