История региона » Ордэнам Працоўнай Славы

Ордэнам Працоўнай Славы 1-й ступені КУРОЎСКІ Іван Іванавіч. Трактарыст эк¬сперыментальнай базы «Пагародна». Узнага¬роджаны таксама ордэнамі Працоўнай Славы 2-й ступені (1979) і Працоўнай Славы 3-й ступені (1975). (1984) Ордэнам Працоўнай Славы 2-й ступені БУНЕВІЧ Іван Юзафавіч. Трактарыст калгаса імя Гагарына. Узнагароджаны такса¬ма ордэнам Працоўнай Славы 3-й ступені (1975). (1980) ШАДЗЮЛЬ Аліна Браніславаўна. Даяр¬ка саўгаса «Пагародна». Узнагароджана таксама ордэнам Працоўнай Славы 3-й ступені (1974). (1980) ЯНЭЛЬ Іван Іосіфавіч. Трактарыст экспе¬рыментальнай базы «Кастрычнік». Узнагаро¬джаны таксама ордэнам Працоўнай Славы 3-й ступсні (1984). (1986) Ордэнам Працоўнай Славы 3-й ступені АДАМОНІС Ян Вінцэнтавіч. Загадчык вытворчага участка калгаса «Савецкая Бела¬русь». (1975) БАЛЬЦЭВІЧ Юльян Іванавіч. Тракта¬рыст калгаса «Зара». (1975) БЕЛЯЗЮН Станіслаў Юльянавіч. Трак¬тарыст калгаса «Радунскі». (1988) БІНДЗІЧ Уладзімір Васілевіч. Машыніст аўтамабільнага крана МПМК-166. (1976) ВЕНЦКЕВІЧ Францішка Францаўна. Бухгалтар калгаса «Радунскі». (1974) ГАБРЫЯЛ Альфрэда Іосіфаўна. Даярка калгаса «Праўда». (1975) ЖАМАЙТУК Альфонс Браніслававіч. Трактарыст саўгаса «Пагародна». (1976) ЗІНКЕВІЧ Эдвард Юзафавіч. Тракта¬рыст калгаса імя Гагарына. (1980) ЗУБЕЛЬ Станіслава Аляксандраўна. Да¬ярка племзавода «Беняконскі». (1975) ІВАШКЕВІЧ Юзаф Янавіч. Даяр калгаса «Савецкая Беларусь». (1979) КОРКУЦЬ Казімір Вацлававіч. Тракта¬рыст эксперыментальнай базы «Кастрычнік». (1975) КУДЗЬЗМА Станіслаў Раманавіч. Трак¬тарыст калгаса «Гарадзішча». (1984) КУЧЫНСКАЯ Часлава Іванаўна. Брыгадзір жывёлагадоўчай фермы эксперыменталь¬най базы «Пагародна». (1984) МАСЛО Ірына Адольфаўна. Даярка эк¬сперыментальнай базы «Кастрычнік». МІКЯЛЕВІЧ Станіслаў Адамавіч. Трак¬тарыст калгаса «Расія». (1975) МІЦКЕВІЧ Францішка Францаўна. За¬гадчык вытворчага участка калгаса «Радунскі». (1975) НАРУБЕНЬ Пётр Аляксандравіч. Трак¬тарыст эксперыментальнай базы «Пагарод¬на». (1988) НЯВЕРА Антаніна Станіславаўна. Даяр¬ка калгаса «За Радзіму». (1988) РУЛЬКО Вераніка Браніславаўна. Цялятніца калгаса «Уперад». (1976) РЫНКЕВІЧ Бярнарда Альфонсаўна. Калгасніца калгаса «Зара». (1982) СМЫКОЎСКІ Франц Казіміравіч. Трак¬тарыст саўгаса «Воранаўскі». (1984) СУРКАНТ Генадзь Іванавіч. Трактарыст калгаса «Уперад». (1976) ШАДЗЮЛЬ Марыя Пятроўна. Настаўніца Жырмунскай сярэдняй школы. (1986)
Яндекс.Метрика
Опубликовано 27 апреля 2017

Комментариев: 0


Добавить комментарий

Имя: