История региона » Харугва генеральная Лідскага павета

“21 снежня 1698 г. Харугва генеральная Лідскага павета: Пётр Міхал Сарафіновіч, паручнік, Казімер Дадзібог Вільбік, харужы, Пётр Караль Вільчак, кашталяніч смаленскі, Андрэй Казімер Вільбік, падчашы лідскі, Генрык Дамаслаўскі, Францішак Гадэбскі, P:S, Юры Францішак Пракаповіч, каморнік лідскі, Казімер Караль Залескі, Мацей Казімер Залескі, Ян Казімер Гурыновіч, Крыштаф Францішак Мілюша, Юры Тукала, Казімер Міцкевіч, Яўстахі Караль Навіцкі, Мікалай Вільбік, Марцін Камінскі, Ян Саковіч, Стэфан Вільканец, Ян Ётка, Казімер Наневіч, Saluis Iuribus W°.Xa.L°., Міхал Ян Чарніцкі, Юзаф Таўгін, Крыштаф Ётка, Казімер Кралікоўскі, Стэфан Войдак, Казімер Чашкевіч, Міхал Бянкевіч. Харугва палкоўніцтва Вяльможнага Яго Міласці пана Нарбута, падкаморыя лідскага: Уладзіслаў Нарбут, падкаморы і палкоўнік Лідскага павета, Міхал Нарбут, суддзя земскі і паручнік Лідскага павета, Адам Нарбут, харужы, 91 Тытульны аркуш “Актаў станаў ВКЛ на паспалітае рушэнне... 1689 г.”, Вільня, 1699 [6]. Уладзіслаў Дабашынскі Аляксандровіч, пісар лідскі, Марцін Аляксандр Андрэеўскі, Ян Крыштаф Шалевіч, Багуслаў Волян, Станіслаў Асецкі, Мікалай Масевіч, Лявон Радашынскі, Траян Вільбік, Аляксандр Грышан, Антоні Нядзвецкі, Аляксандр Даўгірд, Міхал Даўгірд, Юры Дамэс (Dames), Марцін Гаршвіла, Андрэй Шалевіч, Стэфан Даўгірд, Францішак Крыніцкі, Адам Ян Тукала, Аляксандр з Вышотаў Залескі, Міхал Дамінік Андрушкевіч, Мікалай Міхал Бейнаровіч, Міхал Стэцэвіч, Ян Кулікоўскі, Ян Вілэйка, Антоні Наневіч, Гіпаліт Гурскі, Аўгустын Тукала, Тамаш Станіслаў Ёўць, Андрэй Мацэвіч, Сымон Грыгаровіч, Андрэй Валадкевіч, Адам Даўгірд, Уладзіслаў Гарасімовіч, Даніэль Вільбік, Канстанцін Барташэвіч, Міхал Барташэвіч, Станіслаў Даўгірд, Марцін Эвіконт, Самуэль Запаснік, Станіслаў Насовіч, Ян Шастак, Ян Круповіч, Казімер Міцкевіч, Францішак Адам Рыла ў адсутнасць ягомосці пана ротмістра нашага падпісваюся паручнік гэтай Харугвы Эйшышскай парафіі, Канстанцін Міхал Кунцэвіч, харужы Эйшышскай парафіі падпісваюся да гэтага Laudum Salvis Iuribus Statutu W°.X:L°, Адам Пяцельчыц, лоўчы ашмянскі. Ян Дамброўскі, Бенедыкт Ян Зуб, Казімер Даўгяла, Ян Пашыц, 92 Марцін Вільканец, Ян Войдак, Самуэль Свяцкевіч, Юры Дзічканец, Андрэй Юндзіл, Войцех Коркуць, Сымон Хeрман, Казімер Ханевіч, Salvis Iuribus Statutu W°.X:L°., Крыштаф Кунцэвіч, Андрэй Сямашка, Казімер Міцкевіч, Юры Прызмонт, Казімер Кулеша, Аляксандр Пяткевіч, Войцех Рыла, Міхал Стэцэвіч, Крыштаф Ваневіч, Ян Круповіч, Ян Міцкевіч, Валенты Бароўскі, Сымон Вярсоцкі, Аляксандр Дзякевіч, Ян Габрыяловіч, Міхал Каўнацкі, Ян Ільцэвіч, Даніэль Райніцкі, Казімер Запаснік, Ян Сямашка, Міхал Карыцкі, Юзаф Траццяк, Самуэль Пэрэтка, Ян Казакоўскі, Якуб Табыяновіч, Уладзіслаў Ільцэвіч, Пётр Вільканец Няздзільскі, Мацей Стэцэвіч, Ян Золцевіч, Адам Ладзята, Ян Пяткевіч” [6, а.g1 адв.–g1].
Яндекс.Метрика
Опубликовано 21 марта 2017

Комментариев: 0


Добавить комментарий

Имя: