Епархиальные ведомости на территории Беларуси как источник по истории греко-католической церкви

Историография  униатства  на территории Беларуси насчитывает не одно столетие, тем не менее, ее изучение не утратило своей актуальности до настоящего времени. Сегодня не существует единого  научного  подхода к тому, что собой представляло греко-католичество и какое влияние оно оказывало на конфессиональную жизнь Беларуси конца XVI – первой половины XIX в.

Зімовыя песні

Зімовыя песні

Маладая Верка пшанічку жала,

Ды не вязала. Святы вечар!

Прышлі да яе тры валошачкі,

Усе харошачкі. Святы вечар!

Не сватайце мяне ў гэтым полі,

А сватайце мяне ў таткавым доме.

Святы вечар!

Татка за сталом з мёдам і з віном,

Скураныя жаночыя ўпрыгожванні

СКУРАНЫЯ ЖАНОЧЫЯ ЎПРЫГОЖВАнні на тэрыторыі Гродзеншчыны вядомыя яшчэ з дагістарычных часоў. Напачатку прымітыўныя шнуркі, якія працягваліся ў дзірку пэўнага амулета з каменю ці іншага матэрыялу. З цягам часу абярэгі сталі выконваць эстэтычную функцыю і нават пачалі вызначаць прыналежнасць да той ці іншай сацыяльнай групы. Упрыгожанні рабіліся мясцовымі майстрамі і былі вонкавым паказчыкам сацыяльнага становішча: рэчы строга дзяліліся на аздобы сялянак, гараджанак і княскага паходжання.

Ткацтва падвойнае

ТКАЦТВА ПАДВОЙНАЕ было вядома ад старажытных часоў у розных частках і краінах свету: на Бліжнім Усходзе, у Перу, Мексіцы, Італіі, Іспаніі,Англіі, краінах Скандынавіі, Германіі, Польшчы, Літве, на землях Старажытнай Русі. У др. пал. ХІХ ст. падвойныя дываны, як вырабы рамесніцкага ткацтва, з’яўляюцца ў сялянскім побыце на Гродзеншчыны і тэрыторыі каля Беластока і Аўгустова. Тканыя такой тэхнікай дываны выконваліся на шырокіх гарызантальных кроснах (даўжыня – да 2-х м., шырыня – 1,5 м.).

Рабство

Каждому современному школьнику понятно что Европа не такая уж большая и живется в ней тесно .По этой причине люди стремились разыскать и заселить новые земли . Испанский  мореплаватель Христофор Колумб в  1492 году  открыл Америку .После этого великого события европейцы  начали исследовать и заселять новые земли . Однако на этой земле уже проживали другие люди и империи .Для того чтобы с ними разобраться были отправлены солдаты .После освобождения новой земли на её территорию начали оправлять различных преступников ,должников и тд.

Каляды

КАЛЯДЫ (у якасці рэшткаў абраднасці бытуе паўсюдна ў рэгіёне, у большасці вёсак, дзе ёсць фальклорныя калектывы, выступае ў якасці рэканструяванага абрада). Комплекс зімовых свят дахрысціянскага паходжання (звязаных з часам зімовага сонцастаяння), пазней прымеркаваных да рэлігійных свят ад Божага Нараджэння да Вадохрышча ці Трох Каралей (з вечара 24 снежня да 6 студзеня уключна ў католікаў, з вечара 6 студзеня да 19 студзеня ўключна ў праваслаўных).

Прынёманскі яр

Прынёманскі яр (Гродзенскі р-н). Унікальнасць. Вышэй г. Гродна знаходзіцца ўчастак самой вузкай і глыбокай даліны Нёмана – Гарадзенскія вароты – месцы прарыву ракой Гродзенскага ўзвышша, дзе ўтвараюцца шматлікія яры, якія працягнуліся на 30 км. ад вусця р. Котра ўздоўж Нёмана да г. Гродна. Прыкладамі такіх яраў, якія ўтвараюць эразійны ярава - бэлечны ландшафт з'яўляюцца яры Міхайлаў, Моліцкі, Лёзаў, Срэбны Роў.

Каваная прыгажосць Гродно

Гарадзенскую архітэктуру немагчыма ўявіць без каваных аздобаў. Дзесяцігоддзі савецкай мастацкай традыцыі ў сённяшнім горадзе перапыніліся, што відаць па шматлікіх прыкладах “рэнесансу” гэтага старажытнага мастацтва. Так, у горад вярнулася мода на аздабленне ганкаў каванымі казыркамі, распаўсюджаная ў XІX – пач. ХХ ст. Адметнасцю сучаснага экстэр’еру з’яўляецца больш пышны, вытанчаны дэкор, спалучэнне казырка з каванай лямпай. Унікальным казырком аздоблены ўваход у краму “Зялярня”, што размешчана ў будынку гандлёвага цэнтра “АВС” на вул. Сацыялістычнай.

Кавальства ў тапаніміцы памежжа

Пра распаўсюджанасць кавальства сведчаць дадзеныя тапанімікі. Увогуле на Беларусі каля паўсотні мясцовасцяў маюць корань каваль-каваць. На Гродзеншчыне 17 населеных пунктаў маюць назвы  Кавалёўшчына, Кавалёўка, Кавалі, Кавалікі, Кавалічы, Каварыкі. З іх Кавалічы ў Індурскім с/савеце Гродзенскага р-на, Кавалі ў Воўпаўскім с/савеце Ваўкавыскага р-на і Ваверскім с/савеце Лідскага р-на і інш.

Школа пиаров

В конце XVIII в. на территории Беларуси, последовательно включаемой в состав Российской империи в результате разделов I Речи Посполитой, происходили определенные перемены в системе образования. Они были продиктованы конкретными потребностями развития общества, стремлением части прогрессивных кругов населения ликвидировать очевидную отсталость страны, в том числе в области образования, науки, культуры. 

Страницы