Блінцы

БЛІНЦЫ – рэгіянальная назва бліноў на Гарадзеншчыне – традыцыйнага беларускага мучнога вырабу. Слова “блін” паходзіць ад скажонага “млын”, што сведчыць пра асноўны інгрыдыент прадукту – муку. Вядомыя з праславянскіх часоў. Некотрыя з даследчыкаў лічаць, што ў продкаў беларусаў яны былі самым першым відам хлеба. Раней для выпячкі Б. выкарыстоўвалі розныя гатункі мукі: жытнюю, ячную, грэцкую, аўсяную і пшанічную, цяпер – пераважна апошнюю. Б. з цертай бульбы называюць дранікамі. Муку замешваюць на малацэ, сыраквашы або сыроватцы.

Багач

БАГАЧ (Багатнік), (у якасці пастаноўкі з элементамі рэканструкцыі выступае ў в. Пагародна Воранаўскага р-на, Кашалі Зельвенскага р-на, Вярэйкі Ваўкавыскага р-на, Луцкаўляны Гродзенскага р-на) – земляробчае свята заканчэння збора ўраджаю, адзначаецца ў Дзень Нараджэння Божай Маці (8 верасня ў католікаў, 21 верасня – у праваслаўных). Да канца ХІХ ст. на Гродзеншчыне, якая з’яўлялася адным з арэалаў распаўсюджання гэтага звычая, захоўваўся абшчынны характар свята, якое распачынала сяўбу азімых. У сувязі з гэтым сімвалам Б.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 г. – Хиросима. 9 августа 1945 г. – Нагасаки. Не просто даты и не просто города – два чёрных пятна в истории. Ведутся споры, дискуссии, дебаты, берутся интервью у очевидцев и учёных, публикуются фото.… Это всё сегодня, “потом”. А что же было тогда?

Барбадос

Колония Великобритании на о-ве в Вест-Индии. Территория — 431 кв. км. Население 229 тыс. (1955), в большинстве негры и мулаты. Главный город и порт: Бриджтаун— 18 тыс. жит. (1954).

Яўрэйскія народныя калектывы

“Салахмонес” (“Падарунак”) – самадзейны вакальны ансамбльствораны пры грамадскім аб’яднанні “Гродзенскі яўрэйскі дабрачынны фонд «Нохум». Кіраўнік – Раіса Барысаўна Вострыкава, рэпертуар – яўрэйскія песні на ідыш і іўрыце, а таксама беларускія і польскія песні. «Шалом» - народны ансамбль яўрэйскай музыкі пры яўрэйскім Рэгіянальным  мемарыяльна-культурным грамадскім аб’яднанні ў г. Ліда. Існуе з 1997 г. на базе Лідскага раённага Палаца культуры. Кіраўнік – Мiхаiл Якаўлевіч Двiлянскi.

Источники по истории городов Гродненской губернии в фондах Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно (XIX – начало XX в.)

 

Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно является крупнейшим хранилищем документов по истории Гродненской губернии за период XIX – начала  XX в. В архиве на учете 1279 фондов и более 411 тысяч единиц хранения, многие из которые являются ценными источниками по изучению истории городов Гродненской губернии.

Археалогія ў вывучэнні старажытных усходнеславянскіх гарадоў (на прыкладзе Беларусі)

У артыкуле абагульняецца вопыт археалагічных даследаванняў беларускіх гарадоў ХІХ –  ХХ стст. Паказваецца, што найбольш інтэнсіўныя даследаванні прыпадаюць на 70 – 80-я гады ХХ ст., у выніку якіх распрацаваная археалагічная дэфініцыя гораду (адрозненне яго ад вясковага паселішча); выяўленыя некаторыя асаблівасці матэрыяльнай культуры сярэднявечных беларускіх гарадоў (напр., канцэнтрацыя шахматных фігурак); даследаваны генезіс многіх з іх. Аўтар вызначае прычыны сённяшняга крызіснага стану беларускай гарадской археалогіі. 

Гісторыя Гародні XVI –XVIIІ пісьмовыя крыніцы і накірункі даследванняў

Артыкул прысвечаны пытанням стану захаванасці першакрыніц (магістрацкіх кніг ды гарадскіх прывілеяў) па гісторыі Гародні ў 16-18 стст., а таксама вызначэння накірункаў гарадскіх даследаванняў.

Мэтай дадзенага артыкулу з’яўляецца не падсумаванне актуальнага стану гістарыяграфіі па гісторыі Гародні, што, натуральна, не прадстаўляецца магчымым. Галоўным чынам увага будзе звернутая на пытанні захаванасці пісьмовай, крыніцазнаўчай базы па гісторыі горада ў перыяд Новага часу і вызначэння накірункаў даследаванняў у гэтай галіне.

Городская статистика Российской империи ХІХ - начала ХХ в.

Комплекс материалов городской статистики Российской империи ХІХ - начала ХХ в. представляет довольно пеструю по характеру и структуре группу исторических источников [1]. К нему применимы, пожалуй, все традиционные для исторической науки методы классификации. И, в-первую очередь – классификация по формальным признакам, включая анализ происхождения и содержательную сторону.

Генезіс беларускіх гарадоў у раннім сярэднявеччы (ІХ – ХІІІ стст.)

Страницы