Піліпаўскія вячоркі

Піліпаўскія вячоркі (“папрадухі”, “кудзялькі”, “вечарушкі”) – дзявочыя працоўныя вечары, што пачыналіся з наступленнем перыяду посту перад святамі Божага нараджэння: Піліпаўскі пост у праваслаўных (28 лістапада – 6 студзеня) , Адвэнт у католікаў (пачатак: паміж 27 лістапада і 3 снежня, доўжыцца да 24 снежня).

Зборная субота

Зборная субота (дзявочнік, паненскі вечар, вянкі)  – вечарына напярэдадні “уласна вяселля”, што ладзілася ў доме нявесты.

Уплыў польскай мовы як адзін з фактараў узнікнення і існавання варыянтаў слоў у беларускай мове

Каля 1% слоў сучаснай беларускай літаратурнай мовы можа нарматыўна ўжывацца ў некалькіх (звычайна дзвюх) разнавіднасцях, тоесных у сэнсавых, стылістычных, спалучальных адносінах і ўзаемазамяняльных у любым кантэксце, – варыянтах.

Крытычная думка літаратурнай старонкі БЛА “Белавежа”: на парозе свайго 20-годдзя

Галоўнай  тэмай снежаньскага семінара «Белавежы» 1977 года  было абмеркаванне падрыхтоўкі да  святкавання 20-годдзя Беларускага літаратурна-мастацкага  аб'яднання ў Польшчы.

Актуальные методологические проблемы российской и белорусской исторической науки в историографии конца ХХ – начала XXI вв.

На рубеже ХХ и XXI в. историки стали проявлять особое внимание к осмыслению своего вклада в познание мира в ХХ в., к изменению статуса истории как науки и профессиональной самоидентификации, а также потребности общества в историческом знании и роли профессионалов в формировании общественного исторического сознания.

Каляды

У артыкуле прадстаўлены матэрыялы па традыцыйнаму фальклору, народнай і сямейнай абраднасці, а таксама па народнай міфалогіі Брагінскага раёна.

Международная научно-практическая конференция, посвященная 170-летию со дня рождения исследователя, краеведа Никифоровского Николая Яковлевича

5 ноября 2015 года в ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина» состоится международная научно-практическая конференция, посвященная 170-летию со дня рождения исследователя, краеведа Никифоровского Николая Яковлевича.

Радзінныя абрады

Радзінныя абрады  – комплекс абрадаў, што суправаджае з’яўленне новага чалавека і прыняцце яго ў групу. Традыцыйна даследчыкі ўключаюць ў гэту групу вераванні і абрады, звязаныя з цяжарнасцю жанчыны, нараджэннем дзіцяці, першым купаннем дзцяці, адведак парадзіхі, імянарачэння і выбару кумоў, хрысцінамі.

Алаіза Пашкевіч - аўтарка "Першага чытання для дзетак беларусаў"

Пачатак  ХХ стагоддзя стаў для беларусаў лёсавызначальнай парой – часам нацыястваральным, калі ўпершыню аформіўся палітычны рух, калі ўзніклі легальныя  беларускамоўныя выданні, нарадзіўся прафесійны тэатр. Менавіта ў гэтым часе былі створаны першыя беларускія падручнікі, сярод якіх «Беларускі лемантар, або Першая навука чытання», «Першае чытанне для дзетак беларусаў» і «Гасцінец для малых дзяцей» – працы знакамітай беларускай пісьменніцы, асветніцы, педагога Алаізы Пашкевіч.

Страницы