Статьи

Метрические книги

Единый для Российской империи формуляр метрической книги был установлен в 1838 году и действовал с некоторыми поправками (в 1874 года была введена регистрация для раскольников, с 1879 - баптистов, а с 1906 для верующих прочих конфессий и сект) вплоть до 1917 года.

 

Византия и Запад в Х веке

В X веке Византийская империя выходит из кризиса, начинает вести активную внешнюю политику. Расцвет империи связан с правлением Македонской династии. Императорам этой династии удалось обуздать своеволие крупной знати, поднять экономику страны, организовать боеспособную армию, отвоевать важные в стратегическом отношении территории на восточных и северных границах.

Мемуарные источники и их анализ (по данным мемуаров высшего сословия конца XVIII – XIX вв.)

Мемуары – бесценный источник для характеристики как отдельного исторического лица, так и целой эпохи, её конкретных явлений и событий. Именно воспоминания современников, непосредственных очевидцев тех или иных событий являются одним из главных источников, к которым обращаются историки, приступая к исследованию интересующей их тематики.

Формы вітання і развітання на тэрыторыі Беларуска-польскага памежжа:лінгвакультуралагічны аспект

Зносіны чалавека — важны і складаны працэс, які вывучаецца рознымі навукоўцамі ўжо не адно стагоддзе. Аднак не ўсе аспекты названай праблемы даследаваны, а некаторыя, хоць і вывучаліся, усё роўна застаюцца спрэчнымі і не атрымалі адназначнага тлумачэння. Такое становішча ў пэўнай ступені назіраецца і з праблемай маўленчага этыкету як раздзела камунікацыйнай лінгвістыкі.

Вясельны абрад

Брама  – вясельны абрад, што адбываецца падчас сустрэчы маладых ад шлюбу альбо на этапе выкупу нявесты дружынай жаніха і благаславення да шлюбу

Адам Міцкевіч і Антоні Лянгэ: некалькі паралеляў

Постаць Адама Міцкевіча заўсёды прыцягвала ўвагу калег-літаратараў. Гэта адбывалася і адбываецца перш за ўсё таму, што ягоны паэтычны талент ніколі не мясціўся ў разнастайныя рамкі, якія ўвесь час прыдумваюцца літаратуразнаўцамі, філосафамі, культуролагамі, гісторыкамі і іншымі шматлікімі тэарэтыкамі. Разбіваючы барыкады ўмоўнасцяў і стэрэатыпаў, спадчына А. Міцкевіча ўжо амаль два стагоддзі ўплывае на творчую свядомасць мастакоў па ўсім свеце. Па гэтай прычыне ў А. Міцкевіча многа спадкаемцаў сярод беларускіх літаратараў і мала сярод польскіх. Сярод апошніх – постаць Антонія Лянгэ, паэта, празаіка, драматурга, перакладчыка і літаратурнага крытыка.

Вялікдзень

Вялікдзень (Пасха) - веснавое свята старажытных славян ў гонар сонца, абуджэння прыроды і надыходу “вялікіх дзён” палявых работ. З усталяваннем хрысціянства злілося з найвялікшым хрысціянскім святам – Светлым Хрыстовым Уваскрасеннем (Пасхай).

Страницы