Статьи

Мясцовыя Рады

 Сябра Рады БНР Іосіф Красоўскі ў лісце свайму сябру, старшыні Магілёўскай беларускай рады,  Міхалу Кахановічу падкрэсліў, што дзейнасць Рады “ неабходна падтрымаць на месцах, у гэтым уся сіла”[1]. Трэба адзначыць, што пэўную падтрымку Рада БНР атрымала, і такім чынам паступова пашырала свой ўплыў на значнай тэрыторыі Беларусі.

Пытанні рээвакуацыі бежанцаў

Адступаючы на ўсход, расійскія вайсковыя ўлады вывозілі на ўсход усё прамысловае абсталяванне, маёмасць дзяржаўных і грамадзкіх ўстановаў, а таксама праводзілі  эвакуацыю  насельніцтва. Паводле падлікаў гісторыкаў, на працягу 1915–1916 гг. з Беларусі было эвакуявана звыш 1 млн. 135 тыс. чалавек. Паводле   дадзеных Народнага камісарыята ўнутраных спраў РСФСР,  на тэрыторыі Расіі ў маі 1918 г. знаходзілася 2 292 395 бежанцаў з Беларусі[1].

Тэрытарыяльнае самавызначэнне

Стварэнню нацыянальнай   дзяржаўнасцi   нязменна   спадарожнiчае нацыянальна-тэрытарыяльнае абасабленне. Абгрунтаванне дзяржаўных межаў і абарона тэрытарыяльнай цэласнасці  –  адзiн з важнейшых напрамкаў  дзейнасцi  Народнага Сакратарыяту i Рады БНР.

Абвяшчэнне БНР

Вечарам 19 лютага Выканаўчы Камiтэт з’езда скончыў сваё апошняе нелегальнае пасяджэнне, апрацаваўшы першую Устаўную Грамату да народаў Беларусi.

З’езд як люстэрка беларускага нацыянальнага руху.

Дзякуючы намаганням прадстаўнiкоў Вялiкай Беларускай Рады Я. Варонкi i Я. Мамонькi ўдалося дасягнуць згоды з Беларускiм Абласным  Камiтэтам  аб  сумесным  правядзеннi Усебеларускага з’езда.

Першы Усебеларускi з’езд 1917 г. Напярэдадні з’езда.

Рэвалюцыйныя падзеі кастрычніка 1917 г.  iстотна змянiлі палiтычную сiтуацыю i ўмовы рэалізацыі ідэі дзяржаўна-палітычнага самавызначэння Беларусі.

2018 год - Год малой родины

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. Об этом сообщил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на состоявшейся 9 февраля 2018 г. торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли.

Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь. Ответственность за нарушение законодательства в сфере наркоконтроля

Несмотря на принимаемые меры, во всем мире проблемы наркопотребления и наркопреступности по-прежнему стоят очень остро. На сегодняшний день, по самым приблизительным оценкам, количество наркозависимых составляет более 5% от всего населения планеты и еще 7% хотя бы единожды пробовали наркотики. Причем, незаконный оборот наркотических средств является одним из наиболее латентных видов преступной деятельности, в связи с чем, оценить реальный уровень наркотизации общества достаточно сложно.

Роль межкультурного контакта в регуляции межгрупповых отношений

В статье выявляются и рассматриваются условия, способствующие снижению предубеждения и созданию позитивного контакта между представителями различных этнокультурных групп. Рассматриваются также различные виды межгрупповых контактов: прямой, непрямой, воображаемый контакт.

Страницы