Статьи

Хрысціянства і сацыякультурнае развіццё: сучасны беларускі кантэкст

Глабалізацыя прынесла сапраўдны сацыякультурны шторм, які характарызуецца такой велізарнай імклівасцю і маштабнасцю змяненняў, такім перарваннем традыцый і аслабленнем культурнай залежнасці ад асяроддзя, што аб’ектам індывідуальнага выбару становіцца літаральна ўсё – узровень і тып адукацыі, тэрмін замужжа, валоданне дзецьмі і кантакты з імі, нават пол і пол партнёра.

Культурная спадчына грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі ў хіх–ХХ стст.: інтэграцыя ў сістэму каштоўнасцей і сферу ўжытку новых уладальнікаў

Грэка-каталіцкая царква пакінула пасля сябе багатую культурную спадчыну, у тым ліку і на беларускіх землях. Але далёка не ўсё захавалася да нашага часу. Прычын для таго было больш чым дастаткова. Значная частка культурных набыткаў была знішчана пажарамі, паводкамі і іншымі стыхіямі. Нямала каштоўнасцей загінула ў войнах, якімі багатая гісторыя Беларусі. Вялікая частка культурнай спадчыны грэка-каталіцкай царквы была знішчана свядома ў мірны час або вывезена за межы нашай краіны.

Христианские течения на территории Беларуси в конце xviii – начале ХХ вв.

Белорусская культура формировалась как культура синтетическая, как культура, которая ассимилировала в себе воздействие двух макрокультур (Восток – Запад). Это придало истории и культуре белорусов поликонфессиональный, поликультурный и полилингвистический характер.

О сотрудничестве Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с Минскими духовными школами

Вся система религиозных ценностей была тем основанием, на котором строилась  духовно-нравственная жизнь народа и на которое опиралась система образования и воспитания. Так, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, отметившая своё 165-летие, имеет давние традиции духовного воспитания молодёжи. Одними из первых воспитанников Горецкого земледельческого училища стали ученики духовных семинарий. 10 июля 1843 года был принят правительственный Указ о направлении лучших учеников духовных семинарий в высший разряд Горы-Горецкой земледельческой школы.

Христианские церкви современной Беларуси

В настоящее время численность религиозных организаций в Республике Беларусь составляет около трех тысяч. Их представ­ляют 27 конфессий, церквей, религиозных направлений. В этих организациях осуществляют свою религиозную деятельность около 2700 служителей культа.

Адлюстраванне паўсюдзённага жыцця павятовага горада Пружаны ў 1921-1939 гг. у дакументах дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці

Уключэнне заходніх беларускіх зямель у склад незалежнай польскай дзяржавы канчаткова адбылося па ўмовах Рыжскага мірнага дагавора ў 1921 г. Новыя ўлады фарміравалі мясцовыя органы кіравання, паступова наладжавалася мірнае жыццё насельніцтва рэгіёну. Правінцыйныя гарады адраджаліся пасля наступстваў ваеннага часу. Адным з тыповых павятовых цэнтраў Палескага ваяводства былі Пружаны. Горад знаходзіўся адносна блізка ад ваяводскага Брэста-над-Бугам, аднак гэта мала адчувалася ў штодзённым жыцці гарадка.

​Дзейнасць дабрачынных грамадскіх арганізацый у гарадах Беларусі у 1991 – 2001 гг. (крыніцы)

Гарады Беларусі спрадвеку з’яўляліся цэнтрамі культурнага і грамадскага жыцця краіны, таму адраджэнне ідэй дабрачыннасці і стварэнне інстытута грамадскай дабрачыннасці ў пачатку 90-х гадоў ХХ стагоддзя адбылося ў буйных гарадах рэспублікі.

​Археалогія ў вывучэнні старажытных усходнеславянскіх гарадоў (на прыкладзе Беларусі)

 

Гарадскія паселішчы на землях усходніх славян з’явіліся ў перыяд развітага сярэднявечча. У беларускай гістарыяграфіі пішацца пра эвалюцыю некаторых вясковых паселішчаў у гарадскія ў перыяд XI – XII ст. Спецыфіка Беларусі, гэтаксама як і іншых краінаў Усходняй Еўропы – выкарыстанне археалагічных крытэрыяў для адрознення гарадоў ад вясковых паселішчаў (пра гэта гаворка далей). Паводле даных археолагаў, у перыяд XI – XIII ст. ў Беларусі было каля 35 гарадоў [1; 80].

Страницы