Міжнародная навуковая канферэнцыія «Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці»

Рэгістрацыя ўдзельнікаў

Час правядзення: 15.03.2018 г.: 9.00–10.00

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 2 паверх, фае

 

Урачыстае адкрыццё. Пленарнае пасяджэнне

Час правядзення: 15.03.2018 г.: 10.00–13.00

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала

 

Секцыя 1 «Геапалітычнае становішча  Беларусі  ў  1914– 1921 гг. Беларуская Народная Рэспубліка ў дакументах, айчыннай і замежнай гістарыяграфіі»

Час правядзення: 15.03.2018 г.: 14.00–17.30;

16.03.2018: 10.00–13.00, 14.00–16.00

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў Вучонага савета Інстытута гісторыі НАН Беларусі (пакой 223)

 

Секцыя 2 «Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва і нацыянальнай эліты»

Час правядзення: 15.03.2018 г.: 14.00–17.30;

16.03.2018: 10.00–13.00, 14.00–16.00

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала

 

УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала

 

Прывітальныя словы

 

Акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара Аляксандра Аляксандравіча Кавалені.

 

Дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Вячаслава Віктаравіча Даніловіча.

 

Дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Віктара Іосіфавіча Кураша.

 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

15. 03. 2018 г. 10.30 – 13.00

 

Марзалюк Ігар Аляксандравіч, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (Мінск)

Пакутлівы шлях да сябе: генезіс беларускай нацыянальнай ідэі і дзяржаўнасці.

 

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык цэнтра новай і найноўшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Беларуская нацыянальная дзяржаўнасць у 1917–1918 гг.: народ, эліта, падзеі.

Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Беларуская Народная Рэспубліка ў геапалітычных рэаліях Брэст-Літоўскай міжнароднай сістэмы (1918 г.).

 

Мірановіч Яўген, доктар габілітаваны, прафесар Універсітэта ў Беластоку (Беласток, Польшча)

Беларуская Народная Рэспубліка – дзяржава, ці ідэя дзяржавы?

 

Великий Анатолий Федорович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси и славянских народов исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (Минск)

БНР и «польский вопрос» в 1918 – 1925 гг.

СЕКЦЫЯ 1

«ГЕАПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ Ў 1914 – 1921 ГГ. БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА Ў ДАКУМЕНТАХ, АЙЧЫННАЙ І ЗАМЕЖНАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ»

 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў Вучонага савета

(пакой 223)

15. 03. 2018 г. 14.00 – 17.30

26. 03. 2018 г. 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00

 

Мадэратары:

Траццяк Сяргей Аляксандравіч – загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Вялікі Анатоль Фёдаравіч – загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

 

Агеенко Татьяна Николаевна, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь (Минск)

История архивного фонда «Рада народных министров БНР».

 

Бароўская Вольга Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Беларускае пытанне ў міжваенны перыяд на прыкладзе знешнепалітычнай дзейнасці эміграцыйнага ўрада БНР.

Багалейша Святлана Віктараўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск)

Палітычныя   адносіны    паміж    урадам    БНР    і   Літоўскай Тарыбай у 1918–1922 гг.: здабыткі і страты.

 

Буча Андрэй Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Міжнароднага гуманітарна-эканамічнага інстытута (Мінск) Супрацоўніцтва                        паміж          Чэхаславакіяй         і           структурамі Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918–1939 гг.

 

Волкава     Вольга     Віктараўна,     магістр     гісторыі,     метадыст Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Мінск) Беларускія тэрыторыі ва ўсходняй палітыцы Германіі ў гады Першай сусветнай вайны (жнівень 1914 г.  –  люты  1918 г.).

 

Гардзіенка Наталля Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва (Мінск)

Эміграцыйныя архівы Беларускай Народнай Рэспублікі.

 

Гецэвіч Юрый Станіслававіч, кандыдат тэхнічных навук, загадчык лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі (Мінск)

Віртуальная     прэзентацыя    гісторыі     БНР     у    гарадской прасторы Мінска.

 

Денисенко Елена Петровна, научный сотрудник Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси (Минск) Белорусские газеты 1917–1921 гг. в фондах ЦНБ НАН Беларуси.

Кастусёў Рыгор Андрэевіч, старшыня ГА БНФ “Адраджэньне” (Мінск)

Геапалiтычнае становiшча Беларусi у 1914–1921 гг.

 

Касцюк Міхаіл Паўлавіч, акадэмік НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Эвалюцыя ацэнак Беларускай Народнай Рэспублікі ў айчыннай гістарыяграфіі.

 

Кахновіч Віктар Адамавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск)

Украінскае пытанне і трактаты 1918 г. аб міры ў Брэсце ў адлюстраванні сучаснай беларускай гістарыяграфіі.

 

Кукса Александр Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии Белорусского национального технического университета (Минск)

Самоопределение белорусского народа в начале ХХ века: геополитический фактор.

 

Латышонак Алег Юр’евіч, доктар, прафесар Беластоцкага ўніверсітэта (Беласток, Польшча)

Беласточчына і беластачане за незалежную Беларускую Народную Рэспубліку, 1918–1923 гг.

 

Марозаў Сяргей Паўлавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна)

Дзяржаўная традыцыя Вялікага Княства Літоўскага ў геапалітычных рэаліях 1915 – 1917 гг.

Орлова Александра Александровна, специалист по связям с общественными организациями Фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» (Москва, Российская Федерация)

Тема БНР в средствах массовой информации России.

 

Павлова   Татьяна   Яковлевна,    кандидат   исторических    наук, доцент Белорусского государственного университета (Минск) Внешнеполитическая деятельность БНР: 1918–1920 гг.

 

Райчонак Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (Мінск)

Праблемы     рэалізацыі     ідэі     беларускай     нацыянальнай дзяржаўнасці на апошнім этапе Першай сусветнай вайны.

 

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск) Дыпламатыя           БНР:        што         здолела          зрабіць           непрызнаная рэспубліка для беларускай дзяржаўнасці.

 

Стральцоў Аляксандр Віктаравіч, намеснік старшыні ГА БНФ

“Адраджэньне” (Мінск)

Складанасці ў вырашэнні “беларускага пытання” у час Першай сусветнай вайны ў міжнародным і сацыяльным аспектах.

 

Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор Брестского государственного технического университета (Брест)

Белорусская    Народная        Республика     как       субъект международных отношений: современное осмысление

Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Межы Беларусі ў працах акадэміка Я.Ф. Карскага.

 

 

СЕКЦЫЯ 2

«БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА Ў ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНА-ДЗЯРЖАЎНАГА БУДАЎНІЦТВА І НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЭЛІТЫ»

 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала

15. 03. 2018 г. 14.00 – 17.30

16. 03. 2018 г. 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00

Мадэратары:

Крыварот      Анатоль     Аляксеевіч     –     старшы      навуковы супрацоўнік                  аддзела                        ваеннай    гісторыі    Беларусі    Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Мазец Валянцін Генрыхавіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

 

Агееў Аляксандр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт,  прафесар  Магілёўскага  дзяржаўнага  ўніверсітэта   імя А. А. Куляшова (Магілёў)

Падтрымка ідэі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў Магілёве (1917–1918 гг.).

 

Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі ўсходніх славян Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Брэст)

Аляксандр Цвікевіч: палітык, грамадскі дзеяч, вучоны.

 

Гигин Вадим Францевич, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (Минск)

Провозглашение и деятельность БНР в контексте политического процесса.

 

Горны Аляксандр Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна)

Хто ствараў БНР? Канфлікт пакаленняў.

 

Грузицкий Юрий Леонтьевич, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного экономического университета (Минск)

Финансовые отношения в БНР.

 

Дзянісаў Антон Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск)

Краязнаўчая дзейнасць органаў БНР і яе ўплыў на краязнаўчы рух Савецкай Беларусі.

 

Задруцкі Яўген Аляксандравіч, магістр гісторыі, супрацоўнік Інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

Заахвочванне дзеячаў Беларускай Народнай Рэспублікі да ўдзелу ў Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі ў БССР у 1926 г.

 

Зубко Ольга Евгеньевна, кандидат исторических наук, специалист Центра международных связей и деятельности Винницкого национального аграрного университета (Винница, Украина)

Экономическое наследие БНР (по материалам Меморандума Министерства финансов БНР. 1919 год).

Іофе Эмануіл Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка (Мінск)

Макар Краўцоў – аўтар слоў гімна Беларускай Народнай Рэспублікі.

 

Карнялюк Віталь Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Гродна)

Бежанскае пытанне ў палітыцы БНР: стаўленне, магчымасці і вынікі (1918–1920 гг.).

 

Киштымов Андрей Леонидович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси (Минск)

Историк и история: Виталий Скалабан как историограф БНР.

 

Крыварот Анатоль Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

К.Д.Езавітаў і спробы стварэння беларускага войска (1917– 1918 гг.).

 

Лазько Рыгор Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны (Гомель)

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі як акт рэалізацыі волі Усебеларускага з’езда 1917 года.

 

Латушкова Юлия Павловна, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск)

Финансы Минска в период немецкой оккупации 1918 г.

Лебядзева Вольга Міхайлаўна, кандыдат філалагічных навук, член Беларускай археаграфічнай камісіі пры Беларускім навукова-даследчым інстытуце архіўнай справы і дакументазнаўства (Мінск)

Беларуская Народная Рэспубліка ў жыццёвым лёсе М.В.Доўнар-Запольскага.

 

Літвін Аляксей Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Спроба стварэння беларускіх войскаў у 1917–1919 гг.

 

Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философских учений Белорусского национального технического университета (Минск)

Белорусская Народная Республика как результат синергии конкретных исторических процессов.

 

Лыч Леанід Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Параўнальны аналіз палітыкі Беларускай Народнай Рэспублікі і Рэспублікі Беларусь у сферы адукацыі.

 

Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск) Нацыянальна-дзяржаўныя атрыбуты Беларускай Народнай Рэспубікі: гісторыя стварэння.

 

Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск)

Беларуская Народная Рэспубліка – першая форма нацыянальнай беларускай дзяржаўнасці.

Міхалюк Дарота, доктар габілітаваны, прафесар Універсітэта Мікалая Каперніка (Торунь, Польшча)

Язэп Варонка як першы прэм’ер Беларускай Народнай Рэспублікі – спроба ацэнкі.

 

Міцкевіч      Марыя      Міхайлаўна,     кіраўнік      Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Дзіцячы фонд духоўнага і культурнага адраджэння “САКАВІК” (ДФДіКА “САКАВІК”) (Мінск) Жыццё і лёс члена Рады БНР Міхася Міцкевіча, малодшага брата Якуба Коласа.

 

Мушинский Николай Иосифович, кандидат философских наук, доцент Белорусского национального технического университета (Минск)

БНР в истории национально-государственного строительства как фактор справедливости.

 

Пушкін Ігар Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання (Магілёў) Роля     ўсходнебеларускай эліты        ў          справе           нацыянальна- дзяржаўнага будаўніцтва (1917–1918 гг.).

 

Рудкоўскі Пётр Янавіч, кандыдат гуманітарных навук у галіне філасофіі, акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў (BISS) (Віцебск)

БНР як элемент нацыянальнай ідэнтычнасці.

 

Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага навукова- даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (Мінск)

З кагорты падзвіжнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі: лёс Клаўдзія Дуж-Душэўскага.

Смалянчук Алесь, доктар гістарычных навук, прафесар Інстытута славістыкі Польскай акадэміі навук (Варшава, Польшча)

Раман     Скірмунт     (1868–1939)     як    палітык    Беларускай Народнай Рэспублікі.

 

Стужынская Ніна Іванаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск)

Ядвігін Ш.: праблема палітычнага выбару ў 1918–1919 гг.

 

Сяменчык Мікалай Яфімавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта (Мінск)

Ідэя беларускай дзяржаўнасці ў рэвалюцыях 1917 года.

 

Трубчик    Елена    Геннадьевна,    кандидат    исторических    наук, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси (Минск) Беларуская школа як фактар барацьбы за нацыянальную дзяржаўнасць у час польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.).

 

Церашковіч Павел Усеваладавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Беларусы ў кантэксце нацыянальнага адраджэння народаў заходняга памежжа Расійскай імперыі: параўнальны аналіз сацыяльных рэсурсаў пабудовы нацыянальнай дзяржаўнасці.

ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў Вучонага савета

(пакой 223)

16. 03. 2018 г. 16.00 – 16.30

 

Падвядзенне вынікаў, выступленні мадэратараў секцый